http://ttaha.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

เกี่ยวกับสมาคม

วัตถุประสงค์สมาคม

ข่าวสารสมาคม

รายชื่อกรรมการสมาคมฯ

ติดต่อสมาคม

บทความ

การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์ปีใหม่ที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาน้อยมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคมที่ตรังฝนตกทั้งเดือน และมีพายุเข้าทางอ่าวไทย ทำให้ตรังได้รับผลกระทบไปด้วย ทั้งๆ ที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังไม่ได้มีน้ำท่วมแต่อย่างไร


จากการสอบถามจากผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยว หลายปีที่ผ่านมาจังหวัดตรังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในสิ่งที่จะกระตุ้นให้คนไทยสนใจมาท่องเที่ยวที่ตรัง มีแต่เทศกาลประจำปีที่ไม่สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาพำนักพักแรมในจังหวัดตรังให้เพิ่มขึ้นได้ ในปีนี้ผู้ประกอบที่พักและทัวร์ทั้งหลายก็บ่นกันถ้วนหน้า


การท่องเที่ยวของตรังในวันนี้มองว่าเป็นผลงานในอดีตของจังหวัดที่ทำไว้ หากต้องการให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังดีขึ้นคงต้องเริ่มในปัจจุบันแล้วไปเก็บเกี่ยวในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้า


ปีนี้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศที่หนีหนาวมาพักผ่อนที่ตรังยังมีมาต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางยุโรปมีปัญหา ทำให้จำนวนลดมาบ้าง แต่ก็ไม่มาก ซึ่งส่วนนี้จะมาพักที่โรงแรมริมหาดชายทะเลและตามเกาะเป็นส่วนใหญ่ จะมาเองแทบไม่ต้องทำการตลาดแต่อย่างใด เป็นห่วงแต่ที่พักในเมืองและบริษัททัวร์ที่อาศัยลูกค้าคนไทยยังมาเที่ยวที่ตรังน้อย ยกเว้นมากันมากช่วงวันหยุดยาว  ซึ่งไม่แน่นอนประจวบกับทางตรังไม่มีอะไรใหม่ๆ ที่จะดึงดูดให้มาเที่ยวที่ ตรังได้

ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์การบริหารท้องถิ่น คงต้องช่วยกันในทุกๆ ด้านเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะมาเที่ยวที่ตรังให้เป็นกระแสให้ได้ เช่นขณะนี้ ทาง ททท.ได้ให้ตรังเป็นเมืองท่องเที่ยว ต้องห้ามพลาด และยุทธจักรความอร่อย หวังว่าหน่วยงานที่ไม่ใช่ ททท. คงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวของตรังเกิดได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้านี้

นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์


สมาคมฯ กับธุรกิจการท่องเที่ยวตรัง 

ในอดีตที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตรังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง เท่าที่ได้มามีส่วนร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในฐานะนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ทำให้ได้เห็นและรับทราบปัญหาของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตรังในระดับหนึ่ง


การทำงานในฐานะสมาคมนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนดังนี้ สมาคมที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดควรสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเขากำหนดให้มีได้หนึ่งสมาคมต่อจังหวัดเท่านั้น เมื่อเป็นสมาชิกดังกล่าวแล้วเท่ากับเราได้อยู่ในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อเรามีปัญหา หรือขอคำแนะนำเราสามารถที่จะกระทำได้  ที่ผ่านมาสมาคมฯของจังหวัดตรังไม่ได้เป็นสมาชิกและเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตรังขาดการต่อเนื่องและตามเขาไม่ทันเนื่องจากไม่ได้อยู่ในวงการนี้


นอกจากนั้นการเป็นสมาชิกดังกล่าว ถ้านายกสมาคมฯ มีความสามารถก็มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการของสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย หรือประธานสมาพันธ์ฯ  และเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกัน มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


จากการที่ได้พาสมาชิกและกรรมการส่วนหนึ่งเข้าร่วมประชุมกับสมาพันธ์ฯ ที่โรงแรมหรรษา เจ บี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555  ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ทางตรังไม่ได้มีกิจกรรมเช่นนี้มาก่อน ไม่มีโอกาสได้รับฟังปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ และวิธีการแก้ปัญหานั้นๆ


เมื่อได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมอื่นๆ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ได้ทำความรู้จักกับบุคคลากรในวงการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ มากขึ้น  ด้วยเหตุนี้การที่จะเชื่อมธุรกิจการท่องเที่ยวมาที่ตรังก็จะง่ายยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันต่อไปในภายหน้า


ในโอกาสนี้อยากให้สมาชิกของสมาคมฯ ให้ความสนใจกับกิจกรรมเหล่านี้ให้มากขึ้น อยากให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมกับสมาคมฯ เพื่อผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวที่ตรังต่อไปในอนาคตข้างหน้าให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์

นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง


มุมมองการท่องเที่ยวตรัง

ตลาดการท่องเที่ยวตรังจะมีสองส่วน ส่วนแรกคือตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่หนีหนาวและมาอาบแดดในช่วงหน้าฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี กับส่วนที่เป็นตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทย สำหรับชาวต่างชาตินั้นจะเดินทางมาในลักษณะที่หนีหนาว เช่นเดียวกับที่นกที่ต้องบินหนีหนาวลงมาในเขตที่อบอุ่นกว่าทุกๆ ปี เนื่องจากการเดินทางสะดวกและไม่แพงมากในปัจจุบัน โดยการเช่าเครื่องบินเหมาลำมาลงที่ภูเก็ตและกระบี่จำนวนหลายเที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทำให้ที่พักไม่พอ ล้นมาที่ตรัง รีสอร์ทต่างๆที่อยู่ตามเกาะก็จะหนาแน่นไปด้วยชาวต่างชาติในช่วงดังกล่าว ประกอบกับมีเรือโดยสารเชื่อมโยงกับเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ตั้งแต่ภูเก็ต ถึงเกาะหลีเป๊ะของสตูล และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเกาะลังกาวีของมาเลเชียได้ด้วย สำหรับตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยนั้น หลังจากเกิดเหตุการณ์สินามิ ทำให้คนไทยไม่นิยมมาเที่ยวทะเลกัน กลัวความเสี่ยง เมื่อมีรายงานสภาพอากาศในทางที่ไม่ดี ในภาคใต้ก็จะไม่มาหรือที่จองไว้แล้วก็จะยกเลิกการเดินทาง ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องพากันขาดทุนและเดือดร้อนกันทุกราย เนื่องจากรายได้หดหายไปมากเมื่อเทียบกับอดีต


คนไทยที่พักตามเกาะ จะน้อยในช่วงหน้าฤดูการท่องเที่ยวเนื่องจากที่พักจะราคาสูง นิยมพักโรงแรมในเมือง ที่ตำบลทับเที่ยง แต่ก็จะพักที่โรงแรมที่ราคาไม่ค่อยสูงนัก ราคา 1000-1200 บาทต่อคืนเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มที่มาเที่ยวเป็นกลุ่มหนุ่มสาวกำลังซื้อจะไม่สูงมากนัก จะมีบ้างที่จะพักโรงแรมระดับราคา 2000-2500 บาทต่อคืน  แต่ก็ไม่มาก จากการที่คนไทยยังกลัวทะเล และบางกลุ่มที่ไม่ยอมลงทะเล การท่องเที่ยวของตรังจึงต้องปรับตัวกันใหม่ เนื่องจากเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่บนฝั่งที่สามารถพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้คนมาที่ตรังอีกได้ เช่น น้ำตก ถ้ำ ภูเขา สวนพฤกษชาติ และอื่นๆ อีกมาก แต่หลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญเท่าที่ควร จึงทำให้ขณะนี้คนไทยมาเที่ยวที่ตรังน้อยมากในปัจจุบัน  สำหรับที่พักหรือรีสอร์ทที่อยู่ตามเกาะที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินั้นจะมีการขยายและเพิ่มจำนวนห้องทุกๆ ปี เช่นที่เกาะกระดาน  เกาะมุก เกาะไหง เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องทำตลาดหรือประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด


การที่จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้กลับคืนมา ต้องมีการพัฒนากันทุกๆ ด้าน ทำอย่างไรให้เขาสนใจที่จะมาเที่ยวตรังอีก โดยที่มาเที่ยวที่อื่นๆที่ไม่ใช่ทะเลแต่อย่างเดียว การเที่ยวในทะเลจะไม่ได้ทั้งปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยว่าจะอำนวยหรือไม่ ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เป็นเชิงอนุรักษ์ ที่อยู่ตามแหล่งต่างๆ กันอย่างจริงจัง ให้มีการเข้าถึงได้สะดวก ปลอดภัย มีสาธารณูปโภคพร้อม แล้วทำการประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนทั่วไปทราบแล้วมาเที่ยวที่ตรัง เพื่อทดแทนในส่วนที่หายไปให้กลับคืนมาและนำรายได้เข้ามาสู่จังหวัดตรังอีกครั้งหนึ่ง

นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์

นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง 
(ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง)

view

สถิติ

เปิดเว็บ03/06/2011
อัพเดท18/05/2017
ผู้เข้าชม459,092
เปิดเพจ614,902

ปฎิทิน

« December 2021»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

หน้าหลัก

สมาชิกสมาคม

กระดานถาม-ตอบ

ติดต่อสมาคม

view